Bekijk Antwerpen vanaf de fiets.

Beleef Antwerpen stad op de fiets in de vakantie.

In de zestiende eeuw heeft de reformatie plaatsgevonden. Dit was een afsplitsing van de rooms-katholieke kerk. De burgers vonden dat de geestelijkheid te veel invloed had in de kerk en de maatschappij. Als gevolg van de uitvinding van de boekdrukkunst konden de opvattingen van Luther en Calvijn snel verspreid worden, en in de Nederlanden gingen velen tot het nieuwe geloof over. Luther was in Duitsland de grote hervormer. In Frankrijk en Zwiterserland was dit Calvijn.

kliksafe

Aan het eind van de Middeleeuwen waren de Nederlanden  (Antwerpen maakte toen ook nog deel uit van de Nederlanden) verbonden met Spanje en was er geen sprake van een eenheid. Keizer Karel V wilde de Nederlandse gebieden verenigen en streefde naar een eenheidsstaat, met één geloof; het rooms-katholieke. ‘Ketters’ werden vervolgd. Filips II, die Karel V in 1555 zette dit beleid voort. De Nederlanden verzette zich tegen de geloofsvervolging en de centralisatie. Als leider van het verzet trad Willem van Oranje (1533 – 1584) op. Zijn zoons Maurits en Frederik Hendrik speelden na zijn dood als stadhouders een belangrijke militaire rol. In 1566 vond de Beeldenstorm plaats, de aanloop naar de Nederlandse Opstand, de Tachtigjarige Oorlog (1568 – 1648). In de Republiek werd de invloed van steden steeds groter, vooral zij betaalden de opstand. Van 1609 – 1621 was er een periode van vrede, het Twaalfjarig Bestand. De Vrede van Münster zorgde in 1648 voor het einde van de oorlog.

Kruimelpad

Copyright © 2020. All Rights Reserved.

sitemap

eXTReMe Tracker